Αγροτική Παράδοση & Βιοποικιλότητα


Terra Kytheria - Βιώσιμη Γεωργία στα Κύθηρα

Το πρόγραμμα Terra Kytheria έχει σκοπό την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών και την ανάδειξη και προώθηση του κυθηραϊκού ελαιόλαδου.
Στηρίζεται σε ένα διαχειριστικό πρότυπο καλλιέργειας και πιστοποίησης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές μεθόδους και με την εφαρμογή του διασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό οι παραδοσιακοί ελαιώνες και αγροτικά τοπία νησιού που αυτοί διαμορφώνουν αλλά και η σχετιζόμενη με αυτά βιοποικιλότητα. Αποτελεί επέκταση του πετυχημένου προγράμματος Terra Lemnia στη Λήμνο.


Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), σε συνεργασία με τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Ποταμού, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λιβαδίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και με την ομάδα συμβούλων AK&P, ειδικών σε θέματα προώθησης αγροτικών προϊόντων.


© MedΙΝΑ 2021